เค้กปลอม

เช่าเค้กปลอมงานแต่งงาน เช่าอุปกรณ์ประกอบฉาก พร็อพตกแต่ง งานแต่งงาน ซุ้มดอกไม้ ฉากถ่ายรูปหน้างาน Backdrop

เช่าพร็อพเค้กปลอม

เค้กปลอม 9 ชั้น ราคารวม โต๊ะวางเค้กพร้อมจัดดอกไม้รอบเค้ก กระบี่
ราคาเช่า 6500 บาท  เงินประกัน 10000 บาท