ตุ๊กตารูปปั้นแต่งสวนสไตล์อังกฤษ

เช่าพร็อพ เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ กรีกโรมัน

โต๊ะคอนโซลเล็กสีทองเหลืองอินตาลี, โรมัน
ราคาเช่า  2500 บาท  เงินประกัน 4000 บาท

โต๊ะคอนโซลสีทองเหลืองอินตาลี, โรมัน01
ราคาเช่า  5000 บาท  เงินประกัน 8000 บาท

โต๊ะคอนโซลสีทองเหลืองอินตาลี, โรมัน02
ราคาเช่า  5000 บาท  เงินประกัน 8000 บาท

โคมไฟตั้งโต๊ะลายโรมันสีขาว
ราคาเช่า 1500 บาท  เงินประกัน 2000 บาท

โคมไฟตั้งโต๊ะลายโรมันสีทอง
ราคาเช่า 1500 บาท  เงินประกัน 2000 บาท

เหยือกน้ำโรมันสีเงิน
ราคาเช่าคู่ละ 1000 บาท  เงินประกัน 1500 บาท

นางฟ้ากอดกระถาง
ราคาเช่าคู่ละ 1000 บาท  เงินประกัน 1500 บาท

แจกันลายนางฟ้า
ราคาเช่า 200 บาท  เงินประกัน 300 บาท

ม้าโรมันลายฉลุสีเงิน
ราคาเช่า 1500 บาท  เงินประกัน 2000 บาท

รูปปั้นเจ้าหญิงโรมันสีทองโลหะ
ราคาเช่า 1500 บาท  เงินประกัน 2000 บาท

เสาโรมันคิวบิด3สหาย
ราคาเช่าตัวละ 400 บาท  เงินประกัน 2000 บาท

เช่าพร็อพ รูปปั้นกรีกโรมัน

รูปปั้นคิวปิด
ราคาเช่า 1000 บาท  เงินประกัน 1500 บาท

รูปปั้นสาวโรมัน
ราคาเช่า 1500 บาท  เงินประกัน 2000 บาท

ม้าโรมันลายฉลุสีเงิน
ราคาเช่า 1500 บาท  เงินประกัน 2000 บาท

รูปปั้นเจ้าหญิงโรมันสีทองโลหะ
ราคาเช่า 1500 บาท  เงินประกัน 2000 บาท

หงส์เงินคู่
ราคาเช่า 500 บาท  เงินประกัน 800 บาท

หงส์เงิน01
ราคาเช่า 200 บาท  เงินประกัน 500 บาท

หงส์เงิน02
ราคาเช่า 150 บาท  เงินประกัน 500 บาท

หงส์เงิน03
ราคาเช่า 150 บาท  เงินประกัน 500 บาท

หงส์เงิน04
ราคาเช่า 200 บาท  เงินประกัน 500 บาท

หงส์เงิน05
ราคาเช่า 150 บาท  เงินประกัน 500 บาท

หงส์เงินหอยสังข์
ราคาเช่าคู่ละ 300 บาท  เงินประกัน 500 บาท

ตุ๊กตาแต่งสวนสไตล์อังกฤษ Garden

แจกันโรมันถ้วยรางวัล
ราคาเช่า 500 บาท  เงินประกัน 800 บาท

แจกันโรมันถ้วยรางวัล
ราคาเช่า 500 บาท  เงินประกัน 800 บาท

แจกันโรมันถ้วยรางวัล
ราคาเช่า 200 บาท  เงินประกัน 300 บาท

แจกันโรมันถ้วยรางวัล
ราคาเช่าเซ็ตละ 800 บาท  เงินประกัน 1800 บาทแจกันโรมันถ้วยรางวัล
ราคาเช่า 600 บาท  เงินประกัน 1500 บาท