ทะเล

เช่าพร็อพทะเล

พร็อพทะเลชุดนก
ราคาเช่า 2,000 บาท  เงินประกัน 2,000 บาท

 

พร็อพทะเลชุดทุ่นปลา
ราคาเช่า 1,500 บาท  เงินประกัน 2,000 บาท

พร็อพทะเลชุดแก้ว
ราคาเช่า 2,000 บาท  เงินประกัน 2,000 บาท

เช่าพร็อพทะเลขนาดใหญ่

พร็อพทะเลเรือ
ราคาเช่า 3,000 บาท  เงินประกัน 3,000 บาท
กว้าง W.  30cm.
ยาว  L.  110cm.
สูง  H.  250cm.

พร็อพทะเลประภาคาร
ราคาเช่า 2,500 บาท  เงินประกัน 3,000 บาท
กว้าง W.  60cm.
ยาว  L.  100cm.
สูง  H.  245cm.

เช่าพร็อพทะเล-เรือความทรงจำ

เช่าพร็อพทะเล-เรือความทรงจำ ตัวละ 1,500 บาท

ราคาเช่าชุดละ 5,000 บาท  เงินประกัน 5,000 บาท