เช่าเค้กปลอม

เช่าพร็อพเค้กปลอม

เค้กปลอม 9 ชั้น ราคารวม โต๊ะวางเค้กพร้อมจัดดอกไม้รอบเค้ก กระบี่
ราคาเช่า 6500 บาท  เงินประกัน 10000 บาท